Get Adobe Flash player

Szolgáltatások

 

Pénzügyi vállalkozások szabályzatainak elkészítése, pénzügyi vállalkozások belső ellenőrzése

A hitelintézeti törvény alapján működő pénzügyi vállalkozások speciális előírásai alapján végezzük:

 

  • SZMSZ
  • Üzletmenet folytonossági (BCI), katasztrófa-elhárítási (DRP) tervek és szabályzataik pénzügyi vállalkozásoknak
  • Számviteli politika és annak mellékletei
  • Ügylet - és partnerminősítések
  • Kockázatvállalási szabályzat
  • Panaszkezelési szabályzat
  • Üzletszabályzatok, ÁSZF-ek hitelre, lízingre, faktoringra

 

Adószakértés és adótervezés, pénzügyi struktúrák

Adószakértőként részt veszünk a vállalkozás stratégiai döntéseinek előkészítésében, elvégezzük az üzleti tranzakciók adózási feltételeinek elemzését, alternatívákat dolgozunk ki. Az adott ügyletre értelmezzük és alkalmazzuk a hatályos hazai jogszabályokat, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket, és más, a külföldi illetőségű adózók hazai adókötelezettségét érintő szabályokat.

Tanácsadást nyújtunk a vállalkozás és a magánszemély határon átnyúló ügyletei feltételeinek kidolgozásához, üzletágak, vállalkozások és vállalatcsoportok alapításához, fölvásárlásához, átszervezéséhez. Felmérjük a különböző szervezeti-, irányítási-, holding- és finanszírozási struktúrákkal járó adózási következményeket.

Menedzsment szolgáltatások és vezetői számvitel

Vállaljuk üzleti tervek, cash-flow-k készítését mind going concernre, mind konkrét projektekre vonatkozóan, riportrendszer kidolgozását, továbbá a számviteli információk elemzését, hasznosítását a vezetés részére.

Végzünk teljes körű és részleges cégátvilágítást és felkészítjük társaságát ellenőrzésekre (könyvvizsgálat, adóellenőrzés stb.)

Transzparens kontrolling rendszer bevezetése és implementálása, a belső elszámolási rendszerek szabályozása, kalkulációs sémák készítése az üzleti döntések előkészítési folyamatához.

Szabályzatok és transzferár-nyilvántartások

Vállaljuk a vállalkozások pénzügyi és számviteli szabályzatainak társaságra szabott elkészítését, segítünk a számviteli rend kialakításában.

Elkészítjük a kapcsolt vállalkozások közti árak dokumentációját a társasági adó törvény alapján, illetve segítséget nyújtunk a dokumentáció készítése során.